b.  
d.  
bur.  
 
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
 
Children
Katharina Krehbiel(30 Jan 1856 - 28 May 1926)