b.  
d.  
bur.  
 
 
 
b.  
d.  
bur.  
 
 
 
Children
Hannah Karn(2 Jan 1811 - 4 Aug 1894)